проводить дезинфекцию

Virkon S® Het Zuiveren van het water van Koi vijvers met Virkon S® 500 gram is goed voor 500.000 liter vijver onderhoud.

Virkona duoVirkon® S  is een desinfectie middel en werkt vanaf 0 graden. Het doodt pathogene, verlaagt het kiemgetal, bestrijdt virussen, bacteriën en schimmels.

Er zijn een 2-tal zeer ernstige virusziekten: “Koi Herpes Virus” (KHV) en “Spring Viraemia”. Zoals met alle virusziekten is er nog geen specifieke behandeling mogelijk. Ondersteunende maatregelen in combinatie met Biosecurity maatregelen, zoals wordt toegepast in de veeteelt, zorgen er echter voor dat het  virus zich niet kan verspreiden. Dat is het maximale wat kan worden bereikt.

Om de uitval van Koi te voorkomen en eventuele virusziektes te helpen verminderen, hebben wij succesvolle Biosecurity programma’s ontwikkeld. Deze programma’s helpen de gezondheid en welzijn van Koi te verbeteren en worden ook in de commerciële viskwekerijen gebruikt.

Wat is Virkon® ? Verschillende virussen, waaronder ‘Herpes’ zijn ernstige bedreigingen voor Koi bezitters. Vele vissen zijn dragers zonder enige tekenen hiervan te tonen. Wanneer deze  dragers in contact gebracht worden met vatbare vissen, kunnen zij indien er sprake is van stress situaties, het virus in het water afscheiden, wat zal leiden tot besmettingen en zeer hoge vissterfte.  Onafhankelijk is bewezen dat Virkon hoogst efficiënt is tegen significante visziektes/verwekkers. Recent onderzoek in viskwerijen heeft aangetoond, dat indien Virkon bij een dosering van 2 gram per 1.000 liter water toegevoegd, Virkon in het water afbreekt en een lage toxiciteit heeft. Deze dosering desinfecteert het water niet volledig, zoals geconcentreerde ontsmettingsmiddelen maar zuivert het en vermindert zo virus beschikbaarheid voor besmetting. Het is dan ook beter te spreken van een vorm van water conditionering als van ontsmetting of desinfectie. Een erg belangrijke eigenschap voor  de toepassing in koivijvers is dat Virkon het gehalte van pathogene bacteriën en sommige protozoön parasieten in het water sterk verminderd.(de bacteriële druk).

Koi word gehouden in gesloten systemen met biologische filters waarin het water circuleert. Dit maakt het continue doseren met vers water erg moeilijk. Omdat de verschillende virussen, waaronder  «Herpes» zo’n groot probleem is, heeft  “DuPont Animal Health Solutions” in samenwerking met Biosecurity naar een oplossing gezocht. Er is een systeem ontwikkeld, dat onder normale omstandigheden een goede waterconditie zal geven. Dit zonder dat de werking van de biologische filters verminderd of dat de concentratie van Virkon stijgt tot toxische niveaus. Virkon is hoofdzakelijk een krachtig virusdodend ontsmettingsmiddel voor het desinfecteren van aquatisch materiaal.  Het word in Koi vijvers effectief gebruikt om het water te zuiveren van verschillende virussen, waaronder ‘Herpes’

Het Zuiveren van het water van Koi vijvers met Virkon® S De meeste Koivijvers zijn uitgerust met een waterpomp, een microbiologische filter en een UV lichtbron. Voor dosering dienen UV en/of Ozon apparatuur echter uitgeschakeld te worden. Na dosering, zodra Virkon zich in het vijverwater heeft verspreid, kunnen UV en/of Ozon weer worden aangezet. Verzeker U ervan dat de circulatiepomp(en) daadwerkelijk in werking is/zijn, tijdens verspreiding van Virkon.

Dosering/Gebruik: Meng Virkon® S  bij voorkeur in een emmer water en verdeel het gelijkmatig over de vijver/quarantaine. Voor dosering dienen UV en/of Ozon apparatuur uitgeschakeld te worden. Na dosering, zodra Virkon zich in het vijverwater heeft verspreid, kunnen UV en/of Ozon weer worden aangezet.

Wij van House Of Kata voegen een belangrijke parameter toe aan «Meten is Weten». Al jaren meten we gebruikelijke waterwaardes als Ammonium, Ammoniak, Nitriet en Nitraat. Wij van House Of Kata voegen daar een belangrijke parameter aan toe Bacteriedruk. Het is gebleken dat de pathogene bacteriën zich nestellen in de wanden, bodem, hoeken en leidingen laat u niet verassen pas op voor deze sluipmoordenaar.

 

Doserings Tabel:

Let op: Vermijd contact met ogen en huid,  In geval van contact met ogen  spoelen met water en zoek medisch advies, Draag beschermende kleding en handschoenen, Buiten bereik van kinderen houden, Droog en koel bewaren, Pot en eventuele resten vallen onder chemisch afval.

Hoe Virkon® S werkt: Virkon is een unieke gepatenteerde formulering gebaseerd op een complex oxiderend systeem waarin een aantal biocides gelijktijdig effectief zijn op de fysische (en chemische onderdelen van een ziekteverwekker. De toevoeging van een surfactant vergroot de doordringbaarheid, de aanwezigheid van een buffer stabiliseert de lage PH en optimaliseert de desinfectie. Werkt bij organische vervuiling en is temperatuur ongevoelig.

Verdachte Ziekte Omstandigheden Wanneer er een verdenking is van infectie van het Koi Herpes Virus (KHV) of van een infectie van het  “Spring Viraemia Virus” onder een populatie Koi, moeten de duidelijk aangetaste vissen onmiddellijk worden verwijderd. Een gespecialiseerde dierenarts zou in dit stadium moeten worden geraadpleegd. Het water van de overgebleven gezonde vissen dient onmiddellijk met een dosering van  5 gram per 1.000 liter water te worden gezuiverd. (zie doserings schema) Op dit zuiveringsniveau is het essentieel dat minimaal 10% van het water wekelijks wordt ververst. Grote zorg en punt van aandacht is dat stress situaties bij de vissen absoluut dient te worden voorkomen. Als deze vissen gezond schijnen te blijven, kan waterzuivering zowel qua dosering als frequentie worden verminderd en afgebouwd. Duidelijk zieke vissen zouden nochtans moeten worden verwijderd zoals hierboven beschreven. DENK ERAAN dat Virkon geen vissen behandelt, HET IS GEEN MEDICIJN !. Het zuivert alleen het water om de besmettelijke virusniveaus in het water te verminderen.  Het heeft dan ook GEEN ZIN om middels een dompelbad vissen te behandelen met Virkon.

Effecten op biologische filters Virkon® S zal, door zijn aard, bacteriën afdoden. Dit zal dus enig effect op biologische filters hebben. Nochtans, bij een routinematige wekelijkse onderhoudsdosering en op voorwaarde dat 5-10% van het vijverwater wordt ververst alvorens een nieuwe dosering toe te voegen, zal dit de doeltreffendheid van het biologische filter niet moeten beïnvloeden. Indien een hogere dosis zal worden gebruikt en/of een hogere frequentie van doseren, kan er zich enige schuimvorming ontwikkelen. Dit is niet gevaarlijk. De lipofiele  oppervlakte actieve stof (vetminnend /hydrofoob) die dit veroorzaakt is essentieel als deel van de anti virale activiteit. Als het schuimen voorkomt EN dit wordt als een probleem ervaren, kan een lagere dosis worden toegepast begeleid door verhoogde waterwissels totdat er zich geen schuim meer vormt op het water. Wegens de grote diversiteit in bestaande Koi filter- en vijversystemen en waterchemie, kan geen verantwoordelijkheid worden genomen voor om het even welk effect op vissen of filtersystemen

De gebruikers (Koi houders) hebben geconstateerd dat een goede indicator van het gebruik van Virkon  op het juiste niveau is dat het water in de vijver een schone en lichtjes kristalheldere verschijning vertoond. Dit kan een nuttige aanwijzing zijn maar dit effect hoeft niet noodzakelijkerwijs in alle vijversystemen voor te komen. Het is het mogelijk via uw dealer een watertest uit te laten voeren, welke een goede indicatie geeft over de bacteriële druk in Uw situatie, in uw vijver. Voor meer informatie, raadpleeg de website van de leverancier en/of raadpleeg uw dealer.

WAARSCHUWING. Ondanks de brede ervaringen met veilig gebruik van Virkon kan, door de grote diversiteit in vijversystemen, geen verantwoordelijkheid worden genomen voor enig verlies verbonden aan het gebruik van Virkon. Let op; een ziekte als “Spring Viraemia of Carp” of “KHV” heeft in veel landen een meldingsplicht, hetzij aan uw dierenarts ofwel aan bevoegd gezag. Ook indien u verdenkingen heeft dat deze ziekte bij u voorkomt.

 

 

 

 

House of Kata Halamid-d

Для обеззараживания пруда после вирусов и бактерий

В течение года мы делаем всё, чтобы наши рыбы были в хорошей форме и были здоровы. Но есть маленькие моменты, таящие в себе большую опасность. Мы говорим сейчас о дезинфекции прудов и инструментов. Вы лечите Ваших рыб, перемещаете их из пруда только когда это необходимо, одеваете перчатки при обработке ран, но вы когда-нибудь задумывались, какой риск несут загрязнённые сеть или временная ёмкость? Серьезный любитель koi, а также koi дилеры хорошо знают об этой опасности и стараются защитить себя от неё. House of Kata помогает им в этом. Мы нашли хорошее решение этой проблемы.

Микроорганизмы Halamid-d

Micro Organismen PDF

House Of Kata Halamid-d: Halamid-д эффективен против белых точек, костии, бактериальных болезней жабер и внешних бактериальных инфекций. Мы советуем Вам применять препарат только по совету ветеринара или опытного эксперта. Он также подходит для дезинфекции прудов и инструментов после вирусных и бактериальных проблем.

Преимущества Благодаря химической реакции с микроорганизмами, процесс «противодействия» бактерий невозможен. Halamid-д сохраняет долгое время свою эффективность. Это средство не агрессивно по отношению к металлам и другим материалам. При дезинфекции пруда / карантинной ёмкости или аквариума с Halamid-д эффективен в отношении таких паразитических мироорганизмов, как Белые Точки (ихтиофтириус), Gyrodactylus, Костия, Хилодонелла и грибки (Saprolegnia); рост водорослей и загрязнение воды прекращается.

Отсутствие сопротивляемости Halamid-д является дезинфицирующим средством, эффективным за счёт «связанного» хлора и кислорода. Он широко используется в сельском хозяйстве и в области ухода за животными.Продукт характеризуется очень высоким процентом стабильного вещества. Halamid-д даёт химическую реакцию (окисление, на самом деле реакция горения) с микроорганизмами. Поэтому формирование резистентности (сопротивления) невозможно.

Koi дилеры Koi дилеры в каждом сезоне имеют дело с различными рыбами различного происхождения. Сети и чаши широко используются и обмениваются. В этом случае Вы хотели бы предотвратить  любое перекрестное загрязнение. Часто это делается с помощью различных линий фильтров. Но также очень важно после каждого использования дизенфицировать сеть, сачок и ёмкость. Хороший дилер дезинфицирует поэтому инструмент перед использованием.   Средство Halamid-d от House of Kata помогает им в этом.

Дозировка / Применение Заранее точно рассчитайте объём пруда / или карантинного аквариума: Длина х Ширина х Глубина. При наличии паразитов — 3 грамма на 1000 литров прудовой воды. Смешайте Halamid-д в ведре с водой и равномерно распределите его по аквариуму, пруду или карантинной ёмкости. Против отложенных яиц паразитов мы рекомендуем второе лечение через 10 дней. Заменить воду в размере 10% через неделю после последней обработки.

Инфекция  Если есть инфекция, например, Белые Точки, то лечение с помощью Halamid-д должно быть повторено 3 – 4 раза с интервалом не менее 3 дней. Повышение температуры в аквариуме / карантинной ёмкости или пруде до 28 ° С. ускоряет процесс развития Белых Точек, что делает лечение более быстрым и результативным.

Соотношение: 1 грамм на 7,5 литров воды, максимально на 3 минуты. Обеспечить достаточный доступ воздуха для Koi; при признаках стресса как можно быстрее переместить обратно в пруд. Если есть инфекция, например, Белые Точки, то лечение с помощью Halamid-д должно быть повторено 3 – 4 раза с интервалом не менее 3 дней.

Внимание: Если вода мягкая и кислая (рН менее 7), то применяйте половинную дозировку. В случае очень кислой воды (рН менее 4) рекомендуется временно удалить рыб – до того времени, пока  Halamid-д действует. Никогда не увеличивать дозу Halamid-д.

Предостережение: Не курить во время использования, избегать контакта с кожей и глазами, носить резиновые перчатки. Опасно при проглатывании. Хранить в недоступном для детей месте. Во время периода лечения не проводить кормление рыб. Фильтр отключить и обеспечить хорошую вениляцию. Не используйте Halamid-д в сочетании с медикаментами или физиологическим раствором (солью). (Комбинация на свой страх и риск). Не используйте Halamid-д с содержанием соли более чем 0,3%. Не следует использовать Halamid-д при температуре воды ниже 13 градусов.

Дезинфекция аксессуаров: Используемые аксессуары, сеть, ёмкость для koi, новые растения (которые имеют корни) на 15 минут поместить в ведро с водой (10 л) с 150 г Halamid-д.

Никогда не увеличивать дозировку. применять только по совету ветеринара или опытного эксперта.

Использование Halamid-д в указанных дозах и частоте не является вредным для растений и рыб. Halamid-д и дезинфекция в целом может временно нарушить биологический баланс прудовой воды. Чтобы это быстро исправить, советуем поддержать фильтр, применяя бактерии от House of Kata Kamiac. Дополнительная Рекомендация для дилеров: поместите использованные сети и сачки в ёмкость с водой, добавив 200 граммов Halamid-D на 10 литров воды.

Регулярные замены воды желательны. Эффективность Halamid-D может быть определена путем тестеров. (бумага с калием и йодом) Наши консультанты могут посетить Вас и помочь с тестированием.

Входящий номер:  Согласно Нидерландскому законодательству о пестицидах 8241 N W2. Активное вещество натрия р-толуенсульфонхлорамид. Halamid-д юридически разрешён в качестве дезинфицирующего средства против бактерий и вирусов.
 
 
Veiligheidsblad Halamid-d PDF

 

 

 

Medical & Net Cleaner

Мы разработали для Вас эффективное моющее средство, состоящее из трех различных типов алкоголя, с этанолом в качестве основного ингредиента. Содержание алкоголя составляет 85 процентов. Он работает быстро и не прилипает после высыхания.

Для всего, что должно быть чистым и свежим Не имеет клеевого эффекта, в том числе после повторного применения.

Hands Cleaner
Hands Cleaner, гель, в его составе — три различных типа алкоголя. В качестве основного ингредиента — этанол. Содержание алкоголя составляет 85 процентов от общего объема. Он  быстро впитывается и не имеет клеевого эффекта после высыхания. Добавление глицерина в качестве увлажнителя позволяет коже сохранить свою естественную влагу и не сушит её.
 • Гель без парфюмерных добавок, который очень легко наносится на руки. • Продукт не содержит запах, цвет или другие аллергены. • После высыхания не липкий, даже после многократного использования. • Дает ощущение свежести при использовании. • Предотвращает высыхание и обеспечивает гидратацию кожи.
Применение: протереть руки, запястья и предплечья с небольшим количеством Hands Cleaner. Нанести гель на сухую кожу и втирать его до полного впитывания (не забывая пальцы). Затем просто дайте ему высохнуть, держа руки на весу.

Дезинфицирующий коврик

Гигиенические решение для входа в Ваш офис.

•  Размер: 60x90x4 см, со впитывающей подкладкой

Дзинфицирующие коврики применяются у входа в места повышенного скопления бактерий – например, на выставках. Коврик стандартно снабжён впитывающей подкладкой, которая гаранирует, что используемые продукты не проникнут неконтролируемо в окружающую среду. Подкладка обеспечивает восходящее движение дезинфицирующей жидкости при наступании на коврик.

 

Запанентовано

Коврики запатентованы в Нидерландах и в Соединённых Штатах. Нидерланды: Патент номер 1007566США: Патент 09/195,450 U.S. Dep. Of Com. Patent and Trademark Office

Легко раскладывается

Коврик не требует специального оборудования, вы можете положить его без каких-либо подготовительных работ. Коврик можно использовать как с одной, так и с другой стороны.

Долго не изнашиваются. Моющиеся.  Коврик обработан очень прочной и герметичной тканью – полипропиленом, поэтому грязь не проникает в него. Внутри выполнен из плотной пены, которая поглощает большое количество воды. Качество пены подобрано таким образом, что стекающая жидкость также циркулирует быстро при наступании на коврик, что улучшает контакт.

Совет • Мы советуем вам в конце дня коврик прополоскать в воде и дать ему высохнуть. • На следующее утро распылите новое дезинфицирующее средство на коврик.

Впитывающая подкладка Коврик комплектуется впитывающей подкладкой. Её применение предотвращает утечку жидкости на пористых, открытых или неровных полах. В этом случае Вы используете меньше дезинфицирующей жидкости. • Лучше для окружающей среды • Лучший результат

В зависимости от назначения Вы используете соответствующую продукцию для дезинфекции и гигиены. Мы советуем вам не использовать продукцию, содержащие хлор, потому что хлор влияет на пену внутри коврика.