Desinfecteren

Virkon S®
Het Zuiveren van het water van Koi vijvers met Virkon S®
500 gram is goed voor 500.000 liter vijver onderhoud.

Virkona duoVirkon® S  is een desinfectie middel en werkt vanaf 0 graden. Het doodt pathogene, verlaagt het kiemgetal, bestrijdt virussen, bacteriën en schimmels.

Er zijn een 2-tal zeer ernstige virusziekten: “Koi Herpes Virus” (KHV) en “Spring Viraemia”. Zoals met alle virusziekten is er nog geen specifieke behandeling mogelijk. Ondersteunende maatregelen in combinatie met Biosecurity maatregelen, zoals wordt toegepast in de veeteelt, zorgen er echter voor dat het  virus zich niet kan verspreiden. Dat is het maximale wat kan worden bereikt.

Om de uitval van Koi te voorkomen en eventuele virusziektes te helpen verminderen, hebben wij succesvolle Biosecurity programma’s ontwikkeld. Deze programma’s helpen de gezondheid en welzijn van Koi te verbeteren en worden ook in de commerciële viskwekerijen gebruikt.

Wat is Virkon® ? Verschillende virussen, waaronder ‘Herpes’ zijn ernstige bedreigingen voor Koi bezitters. Vele vissen zijn dragers zonder enige tekenen hiervan te tonen. Wanneer deze  dragers in contact gebracht worden met vatbare vissen, kunnen zij indien er sprake is van stress situaties, het virus in het water afscheiden, wat zal leiden tot besmettingen en zeer hoge vissterfte.  Onafhankelijk is bewezen dat Virkon hoogst efficiënt is tegen significante visziektes/verwekkers. Recent onderzoek in viskwerijen heeft aangetoond, dat indien Virkon bij een dosering van 2 gram per 1.000 liter water toegevoegd, Virkon in het water afbreekt en een lage toxiciteit heeft. Deze dosering desinfecteert het water niet volledig, zoals geconcentreerde ontsmettingsmiddelen maar zuivert het en vermindert zo virus beschikbaarheid voor besmetting. Het is dan ook beter te spreken van een vorm van water conditionering als van ontsmetting of desinfectie. Een erg belangrijke eigenschap voor  de toepassing in koivijvers is dat Virkon het gehalte van pathogene bacteriën en sommige protozoön parasieten in het water sterk verminderd.(de bacteriële druk).

Koi word gehouden in gesloten systemen met biologische filters waarin het water circuleert. Dit maakt het continue doseren met vers water erg moeilijk. Omdat de verschillende virussen, waaronder  “Herpes” zo’n groot probleem is, heeft  “DuPont Animal Health Solutions” in samenwerking met Biosecurity naar een oplossing gezocht. Er is een systeem ontwikkeld, dat onder normale omstandigheden een goede waterconditie zal geven. Dit zonder dat de werking van de biologische filters verminderd of dat de concentratie van Virkon stijgt tot toxische niveaus. Virkon is hoofdzakelijk een krachtig virusdodend ontsmettingsmiddel voor het desinfecteren van aquatisch materiaal.  Het word in Koi vijvers effectief gebruikt om het water te zuiveren van verschillende virussen, waaronder ‘Herpes’

Het Zuiveren van het water van Koi vijvers met Virkon® S
De meeste Koivijvers zijn uitgerust met een waterpomp, een microbiologische filter en een UV lichtbron. Voor dosering dienen UV en/of Ozon apparatuur echter uitgeschakeld te worden. Na dosering, zodra Virkon zich in het vijverwater heeft verspreid, kunnen UV en/of Ozon weer worden aangezet. Verzeker U ervan dat de circulatiepomp(en) daadwerkelijk in werking is/zijn, tijdens verspreiding van Virkon.

Dosering/Gebruik: Meng Virkon® S  bij voorkeur in een emmer water en verdeel het gelijkmatig over de vijver/quarantaine. Voor dosering dienen UV en/of Ozon apparatuur uitgeschakeld te worden. Na dosering, zodra Virkon zich in het vijverwater heeft verspreid, kunnen UV en/of Ozon weer worden aangezet.

Wij van House Of Kata voegen een belangrijke parameter toe aan “Meten is Weten”.
Al jaren meten we gebruikelijke waterwaardes als Ammonium, Ammoniak, Nitriet en Nitraat. Wij van House Of Kata voegen daar een belangrijke parameter aan toe Bacteriedruk. Het is gebleken dat de pathogene bacteriën zich nestellen in de wanden, bodem, hoeken en leidingen laat u niet verassen pas op voor deze sluipmoordenaar.

Doserings Tabel:

Let op:
Vermijd contact met ogen en huid,  In geval van contact met ogen  spoelen met water en zoek medisch advies, Draag beschermende kleding en handschoenen, Buiten bereik van kinderen houden, Droog en koel bewaren, Pot en eventuele resten vallen onder chemisch afval.

Hoe Virkon® S werkt:
Virkon is een unieke gepatenteerde formulering gebaseerd op een complex oxiderend systeem waarin een aantal biocides gelijktijdig effectief zijn op de fysische (en chemische onderdelen van een ziekteverwekker. De toevoeging van een surfactant vergroot de doordringbaarheid, de aanwezigheid van een buffer stabiliseert de lage PH en optimaliseert de desinfectie. Werkt bij organische vervuiling en is temperatuur ongevoelig.

Verdachte Ziekte Omstandigheden
Wanneer er een verdenking is van infectie van het Koi Herpes Virus (KHV) of van een infectie van het  “Spring Viraemia Virus” onder een populatie Koi, moeten de duidelijk aangetaste vissen onmiddellijk worden verwijderd. Een gespecialiseerde dierenarts zou in dit stadium moeten worden geraadpleegd. Het water van de overgebleven gezonde vissen dient onmiddellijk met een dosering van  5 gram per 1.000 liter water te worden gezuiverd. (zie doserings schema) Op dit zuiveringsniveau is het essentieel dat minimaal 10% van het water wekelijks wordt ververst. Grote zorg en punt van aandacht is dat stress situaties bij de vissen absoluut dient te worden voorkomen. Als deze vissen gezond schijnen te blijven, kan waterzuivering zowel qua dosering als frequentie worden verminderd en afgebouwd. Duidelijk zieke vissen zouden nochtans moeten worden verwijderd zoals hierboven beschreven. DENK ERAAN dat Virkon geen vissen behandelt, HET IS GEEN MEDICIJN !. Het zuivert alleen het water om de besmettelijke virusniveaus in het water te verminderen.  Het heeft dan ook GEEN ZIN om middels een dompelbad vissen te behandelen met Virkon.

Effecten op biologische filters
Virkon® S zal, door zijn aard, bacteriën afdoden. Dit zal dus enig effect op biologische filters hebben. Nochtans, bij een routinematige wekelijkse onderhoudsdosering en op voorwaarde dat 5-10% van het vijverwater wordt ververst alvorens een nieuwe dosering toe te voegen, zal dit de doeltreffendheid van het biologische filter niet moeten beïnvloeden. Indien een hogere dosis zal worden gebruikt en/of een hogere frequentie van doseren, kan er zich enige schuimvorming ontwikkelen. Dit is niet gevaarlijk. De lipofiele  oppervlakte actieve stof (vetminnend /hydrofoob) die dit veroorzaakt is essentieel als deel van de anti virale activiteit. Als het schuimen voorkomt EN dit wordt als een probleem ervaren, kan een lagere dosis worden toegepast begeleid door verhoogde waterwissels totdat er zich geen schuim meer vormt op het water. Wegens de grote diversiteit in bestaande Koi filter- en vijversystemen en waterchemie, kan geen verantwoordelijkheid worden genomen voor om het even welk effect op vissen of filtersystemen

De gebruikers (Koi houders) hebben geconstateerd dat een goede indicator van het gebruik van Virkon  op het juiste niveau is dat het water in de vijver een schone en lichtjes kristalheldere verschijning vertoond. Dit kan een nuttige aanwijzing zijn maar dit effect hoeft niet noodzakelijkerwijs in alle vijversystemen voor te komen. Het is het mogelijk via uw dealer een watertest uit te laten voeren, welke een goede indicatie geeft over de bacteriële druk in Uw situatie, in uw vijver. Voor meer informatie, raadpleeg de website van de leverancier en/of raadpleeg uw dealer.

WAARSCHUWING. Ondanks de brede ervaringen met veilig gebruik van Virkon kan, door de grote diversiteit in vijversystemen, geen verantwoordelijkheid worden genomen voor enig verlies verbonden aan het gebruik van Virkon. Let op; een ziekte als “Spring Viraemia of Carp” of “KHV” heeft in veel landen een meldingsplicht, hetzij aan uw dierenarts ofwel aan bevoegd gezag. Ook indien u verdenkingen heeft dat deze ziekte bij u voorkomt.

House of Kata Halamid-d

Voor vijverontsmetting na virussen & bacterien
We doen er het hele jaar alles aan om onze vissen in goede conditie en gezondheid te houden. Niets is zo vervelend dan dat er in kleine dingen zo’n groot gevaar schuilt. We praten hier over het ontsmetten van vijver en gereedschappen. U behandelt uw vissen, schept ze alleen wanneer nodig, draagt handschoenen bij wondbehandeling, maar heeft u ooit stil gestaan bij het risico van een vervuild schepnet of opvangbak? Een serieuze koi hobbyist, maar ook koi dealers zijn zich bewust van dit gevaar en beschermen zich er tegen. House of Kata helpt hen daarbij en heeft opnieuw een goede oplossing gevonden.

Micro organismen Halamid-d

Micro Organismen PDF

House Of Kata Halamid-d Halamid-d is werkzaam tegen witte stip, costia, bacteriele kieuwaandoeningen en uitwendige bacteriële infecties. Wij adviseren u het middel alleen toe te dienen op advies van dierenarts of ervaringsdeskundige. Het is daarnaast uitermate geschikt voor het ontsmetten van vijver en gereedschap na virussen & bacteriele problemen.

Voordelen Door het aangaan van een chemische reactie met micro-organismen is resistentievorming niet mogelijk. Halamid-d behoudt een lange tijd haar werkzaamheid. Het middel is niet agressief ten opzichte van metalen en andere materialen. Door ontsmetting van de vijver/ quarantaine of aquarium met Halamid-d  worden parasieten zoals Witte Stip (ichthyophthirius), Gyrodactylus, Costia, Chilodonella alsmede schimmels (Saprolegnia), algvorming en watervervuiling door bacterien tegengegaan.
Geen resistentie Halamid-d  is een desinfectant dat haar werkzaamheid ontleent aan gebonden chloor en zuurstof. Het wordt veelvuldig toegepast in de agrarische en dierverzorgende sector. Het product kenmerkt zich door een zeer hoog gehalte aan stabiele werkzame stof. Halamid-d  gaat een chemische reactie (oxidatie, feitelijk een verbrandingsreactie) aan met micro-organismen. Resistentievorming is daardoor niet mogelijk.
Koi dealers Met name Koi dealers hebben ieder seizoen te maken met verschillende vissen van verschillende afkomst. Schepnetten en bowls worden veelvuldig gebruikt en uitgewisseld. Dan wilt u wel graag dat een eventuele kruisbesmetting wordt voorkomen. Veelal gebeurt dat door verschillende filterlijnen te gebruiken. Maar daarnaast is het van groot belang schepnet, koisok en bowl te ontsmetten na elk gebruik. Een goede dealer ontsmet dan ook zichtbaar zijn gereedschap alvorens gebruik.

halamid-d nieuwDat doen zij bij voorkeur met House of Kata Halamid-d.
Dosering / Gebruik Bereken vooraf nauwkeurig de vijver/ quarantaine of aquarium inhoud: Lengte x Breedte x Diepte. Bij parasieten 3 gram per 1000 liter vijver water. Meng Halamid-d in een emmer water en verdeel het gelijkmatig over aquarium, vijver of quarantaine faciliteit. Tegen eventuele eitjes van parasieten adviseren wij een 2e behandeling na 10 dagen. Een week na de laatste behandeling een waterwissel van 10% toepassen.

Besmetting Als besmetting, zoals Witte Stip is aangetoond dan dient de behandeling met Halamid-d  3 tot 4 keer herhaald te worden met tussenpauzes van tenminste 3 dagen. Verhoging van de watertemperatuur van het aquarium / quarantaine en of vijver tot 28° C. versnelt bij Witte Stip de ontwikkelingscyclus, waardoor het ontsmetten sneller tot resultaten leidt.
Kort dompelbad: 1 gram op 7,5 liter water, maximaal 3 minuten. Zorg voor goede beluchting bij tekenen van stress de Koi direct terugplaatsen in de vijver. Als besmetting, zoals Witte Stip is aangetoond dan dient de behandeling met Halamid-d 3 tot 4 keer herhaald te worden met tussenpauzes van tenminste 3 dagen.

Let op:

  • Is er sprake van zacht zuur water (pH lager dan 7) dan dient de helft te worden gedoseerd.
  • In geval van zeer zuur water (pH lager dan 4) wordt aangeraden de vissen tijdelijk te verwijderen tot de Halamid-d  is uitgewerkt.
  • Nooit de dosering van Halamid-d verhogen.

Waarschuwing: Niet roken tijdens gebruik. Vermijd contact met ogen en huid, draag plastic handschoenen. Gevaarlijk bij inwendig gebruik. Buiten bereik van kinderen plaatsen. Tijdens behandelingsperiode niet voeren. Filter buiten gebruik stellen en goed beluchten. Halamid-d  niet gebruiken in combinatie met medicijnen of zout. (combinatie is voor eigen risico). Halamid-d  niet gebruiken bij een zout gehalte van meer dan 0,3 %. Halamid-d  niet gebruiken bij een water temperatuur onder de 13 graden.

Accessoires / planten ontsmetten: Gebruikte accessoires, schepnet, koi bowl en nieuwe planten gedurende 15 minuten in een emmer leidingwater (10 liter) met 150 gram Halamid-d  plaatsen.

Nooit de dosering verhogen. Alleen toedienen op advies van dierenarts of ervaringsdeskundige. Het gebruik van Halamid-d  in de aangegeven doseringen en frequentie is niet schadelijk voor planten en vissen. Halamid-d  en desinfecteren in het algemeen kan tijdelijk het biologisch evenwicht in vijverwater verstoren. Om dit versneld te herstellen is het raadzaam uw filter extra te ondersteunen met de bacterien uit de House of Kata Kamiac.

Aanbeveling voor dealers Plaats gebruikte schepnetten en koisokken in een bak met leidingwater voeg 200 gram Halamid-d toe op 10 liter leidingwater.
Regelmatig water verversen is hierbij gewenst. De werkzaamheid van Halamid-d kan worden vastgesteld met behulp van testers. (kalium-jodidepapier) Onze adviseurs zullen u bij bezoek aan uw bedrijf graag helpen bij het testen.

Toelatingsnummer: Volgens de Nederlandse Bestrijdingsmiddelenwet 8241 N W2. Werkzame stof natrium-p-tolueensulfonchlooramide. Halamid-d  is wettelijk toegelaten als desinfectie middel ter bestrijding van bacterien en virussen.
Veiligheidsblad Halamid-d

Veiligheidsblad Halamid-d PDF

Medical & Net Cleaner

Wij hebben voor u een Effectieve reiniger samengesteld uit drie verschillende soorten alcohol met ethanol als hoofdbestanddeel. Het alcoholgehalte bedraagt 85 procent.  Het werkt snel en kleeft niet na verdamping. Voor alles wat schoon en fris moet zijn. Niet kleverig na droging, ook niet na veelvuldig gebruik.

Gebruik: Voor een effectieve reiniging van uw gereedschap en netten sprayt u de materialen grondig in. Daarna de behandelde materialen aan de lucht laten drogen. Verpakking: Flacon van 500 ml met verstuiver Let op: Vermijd contact van het product met textiel

Desinfection Mat

Een hygienische oplossing voor de entree van uw bedrijf.

Afmeting: 60x90x4 cm met opvanghoes
Desinfectie matten worden gebruikt bij de toegang van risicovolle plaatsen zoals beurzen. De mat is standaard voorzien van een opvanghoes, de hoes zorgt ervoor dat de gebruikte producten niet-ongecontroleerd in het milieu verdwijnen. De hoes bevordert de opwaartse beweging van de vloeistof bij het betreden. Gepatenteerd De matten zijn in Nederland en de Verenigde Staten gepatenteerd: Nederland: Patent nr. 1007566 USA: Patent Pending 09/195,450 U.S. Dep. Of Com. Patent and Trademark Office.  Slijtvast en afwasbaar De mat is afgewerkt met een oersterk dicht geweven polipropyleen, waardoor vuilresten moeilijk de mat kunnen binnendringen. De binnenkant is van een zware kwaliteit schuim, die veel water absorbeert. De schuimkwaliteit is zodanig gekozen dat de oplossing ook snel toestroomt wanneer de mat ingedrukt wordt, waardoor het contact verbetert.  Makkelijk toepasbaar De mat vereist geen speciale voorzieningen, u kunt hem neerleggen zonder verdere bevestiging. De mat kan aan beide kanten gebruikt worden.

Advies

Wij adviseren u aan het einde van de dag de mat af te spuiten en te laten drogen. De volgende morgen sprenkelt u een nieuwe desinfectie-oplossing over de mat. Opvanghoes De mat wordt standaard geleverd met een opvanghoes. Toepassing van de hoes voorkomt dat de mat vloeistof uitlekt, op poreuze, open of oneffen vloeren. Hier door u zult minder vloeistof gebruiken. Beter voor het milieu Beter resultaat Afhankelijk van de toepassing gebruikt u de daarvoor bestemde desinfectie- en hygieneproducten. Wij raden u af om chloorhoudende producten te gebruiken, omdat chloor het schuim in de mat aantast.