loader image

GH Balance

Productinformatie:

De waterkwaliteit is van invloed op de groei van de waterplanten, de ontwikkeling van de micro-organismen en het welzijn van de vissen. Het water moet alle elementen bevatten, die noodzakelijk zijn voor de biologische en chemische processen in het milieu. Dit proces wordt ook het bufferende vermogen van het water genoemd.
GH Balance is een snel werkend middel ter verhoging van de gezamenlijke hardheid. wordt toegepast bij vijvers met een te lage GH. Verhoogd de gezamenlijke hardheid (GH-waarde) van het vijverwater. De GH-waarde is het totaal van calcium en magnesiumzouten. Deze mineralen zijn nodig voor de planten die deze als voedingsstof verbruiken.De GH-waarde daalt door het natuurlijke verbruik van planten en door het bijvullen van de vijver met te zacht water.De GH-waarde daalt door regenwater het vijverwater wordt steeds zachter.De GH-waarde daalt door Calcium en Fosfaten die uit stofwisselingsprocessen ontstaan deze vormen moeilijk oplosbare zouten.

Waarschuwing:
GH Balance is niet giftig maar kan in contact met ogen en huid irritaties veroorzaken. Was na huid contact onmiddellijk zorgvuldig met veel water. Gebruik GH Balance niet in combinatie met ander product. Bewaar GH Balance buiten bereik van kinderen op een droge plaats.

Gebruiksadvies:
De GH verhogen: doseer in kleine hoeveelheden. Dosering: 40 gram per 1000 liter (voor het verhogen van 1 GH) Meng GH Balance in een emmer met vijverwater en verdeel dit over de vijver