loader image

Halamid-d

Productinformatie:

Voor vijverontsmetting na virussen & bacteriën
We doen er het hele jaar alles aan om onze vissen in goede conditie en gezondheid te houden. Niets is zo vervelend dan dat er in kleine dingen zo’n groot gevaar schuilt. We praten hier over het ontsmetten van vijver en gereedschappen. U behandelt uw vissen, schept ze alleen wanneer nodig, draagt handschoenen bij wondbehandeling, maar heeft u ooit stil gestaan bij het risico van een vervuild schepnet of opvangbak? Een serieuze koi hobbyist, maar ook koi dealers zijn zich bewust van dit gevaar en beschermen zich er tegen. House of Kata helpt hen daarbij en heeft opnieuw een goede oplossing gevonden.

Micro organismen Halamid-d

Micro Organismen PDF

Halamid-d is werkzaam tegen witte stip, costia, bacteriële kieuwaandoeningen en uitwendige bacteriale infecties. Wij adviseren u het middel alleen toe te dienen op advies van dierenarts of ervaringsdeskundige. Het is daarnaast uitermate geschikt voor het ontsmetten van vijver en gereedschap na virussen & bacteriele problemen.

Voordelen

Door het aangaan van een chemische reactie met micro-organismen is resistentievorming niet mogelijk. Halamid-d behoudt een lange tijd haar werkzaamheid. Het middel is niet agressief ten opzichte van metalen en andere materialen. Door ontsmetting van de vijver/ quarantaine of aquarium met Halamid-d worden parasieten zoals Witte Stip (ichthyophthirius), Gyrodactylus, Costia, Chilodonella alsmede schimmels (Saprolegnia), algvorming en watervervuiling door bacteriën tegengegaan.
Geen resistentie
Halamid-d is een desinfectant dat haar werkzaamheid ontleent aan gebonden chloor en zuurstof. Het wordt veelvuldig toegepast in de agrarische en dierverzorgende sector. Het product kenmerkt zich door een zeer hoog gehalte aan stabiele werkzame stof. Halamid-d gaat een chemische reactie (oxidatie, feitelijk een verbrandingsreactie) aan met micro-organismen. Resistentievorming is daardoor niet mogelijk.
Koi dealers
Met name Koi dealers hebben ieder seizoen te maken met verschillende vissen van verschillende afkomst. Schepnetten en bowls worden veelvuldig gebruikt en uitgewisseld. Dan wilt u wel graag dat een eventuele kruisbesmetting wordt voorkomen. Veelal gebeurt dat door verschillende filterlijnen te gebruiken. Maar daarnaast is het van groot belang schepnet, koisok en bowl te ontsmetten na elk gebruik. Een goede dealer ontsmet dan ook zichtbaar zijn gereedschap alvorens gebruik.

Dat doen zij bij voorkeur met House of Kata Halamid-d.

Dosering / Gebruik
Bereken vooraf nauwkeurig de vijver/ quarantaine of aquarium inhoud: Lengte x Breedte x Diepte. Bij parasieten 3 gram per 1000 liter vijver water. Meng Halamid-d in een emmer water en verdeel het gelijkmatig over aquarium, vijver of quarantaine faciliteit. Tegen eventuele eitjes van parasieten adviseren wij een 2e behandeling na 10 dagen. Een week na de laatste behandeling een waterwissel van 10% toepassen.
Besmetting
Als besmetting, zoals Witte Stip is aangetoond dan dient de behandeling met Halamid-d 3 tot 4 keer herhaald te worden met tussenpauzes van tenminste 3 dagen. Verhoging van de watertemperatuur van het aquarium / quarantaine en of vijver tot 28° C. versnelt bij Witte Stip de ontwikkelingscyclus, waardoor het ontsmetten sneller tot resultaten leidt.
Kort dompelbad
1 gram op 7,5 liter water, maximaal 3 minuten. Zorg voor goede beluchting bij tekenen van stress de Koi direct terugplaatsen in de vijver. Als besmetting, zoals Witte Stip is aangetoond dan dient de behandeling met Halamid-d 3 tot 4 keer herhaald te worden met tussenpauzes van tenminste 3 dagen.

Let op:

  • Is er sprake van zacht zuur water (pH lager dan 7) dan dient de helft te worden gedoseerd.
  • In geval van zeer zuur water (pH lager dan 4) wordt aangeraden de vissen tijdelijk te verwijderen tot de Halamid-d is uitgewerkt.
  • Nooit de dosering van Halamid-d verhogen.

Waarschuwing: Niet roken tijdens gebruik. Vermijd contact met ogen en huid, draag plastic handschoenen. Gevaarlijk bij inwendig gebruik. Buiten bereik van kinderen plaatsen. Tijdens behandelingsperiode niet voeren. Filter buiten gebruik stellen en goed beluchten. Halamid-d niet gebruiken in combinatie met medicijnen of zout. (combinatie is voor eigen risico). Halamid-d niet gebruiken bij een zout gehalte van meer dan 0,3 %. Halamid-d niet gebruiken bij een water temperatuur onder de 13 graden.

Accessoires / planten ontsmetten

Gebruikte accessoires, schepnet, koi bowl en nieuwe planten gedurende 15 minuten in een emmer leidingwater (10 liter) met 150 gram Halamid-d plaatsen.

Nooit de dosering verhogen.
Alleen toedienen op advies van dierenarts of ervaringsdeskundige. Het gebruik van Halamid-d in de aangegeven doseringen en frequentie is niet schadelijk voor planten en vissen. Halamid-d en desinfecteren in het algemeen kan tijdelijk het biologisch evenwicht in vijverwater verstoren. Om dit versneld te herstellen is het raadzaam uw filter extra te ondersteunen met de bacterien uit de House of Kata Kamiac.

Aanbeveling voor dealers

Plaats gebruikte schepnetten en koisokken in een bak met leidingwater voeg 200 gram Halamid-d toe op 10 liter leidingwater.
Regelmatig water verversen is hierbij gewenst. De werkzaamheid van Halamid-d kan worden vastgesteld met behulp van testers. (kalium-jodidepapier) Onze adviseurs zullen u bij bezoek aan uw bedrijf graag helpen bij het testen.

Toelatingsnummer: Volgens de Nederlandse Bestrijdingsmiddelenwet 8241 N W2. Werkzame stof natrium-p-tolueensulfonchlooramide. Halamid-d is wettelijk toegelaten als desinfectie middel ter bestrijding van bacterien en virussen.

Veiligheidsblad Halamid-d
Veiligheidsblad Halamid-d PDF