loader image

Website Voorwaarden

┬ę House Of Kata: Alle rechten voorbehouden.

Intellectuele eigendom en auteursrechten:

Alle door House of Kata eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van House of Kata worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Copyright:

Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van House Of Kata. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met -email-

House of Kata Koi Products doet al het mogelijke om de kwaliteit van de door haar geleverde producten te garanderen. Echter kan House of Kata nimmer aansprakelijk worden gesteld voor directe dan wel indirecte schade aan uw vijver en/of vissen ten gevolge van onjuist gebruik van haar producten.

Verder wijzen wij u erop dat de tekst op deze site een informatief karakter heeft. Voor geleden schade ten gevolge van onjuiste en onervaren handelingen die naar aanleiding van deze tekst zijn verricht kan House of Kata Koi Products evenmin aansprakelijk worden gesteld